Máy ủi SD5K

  • Hydro-static Bulldozer SD5K

    Máy ủi thủy tĩnh SD5K

    SD5K là máy ủi thủy lực toàn phần kiểu đường ray với hệ thống thủy lực điều khiển điện tử được treo nửa cứng, cấp điều khiển điện tử Ⅲ, hệ thống dẫn động thủy tĩnh điều khiển điện tử mạch kép, tải trọng trung tâm đóng điều khiển điện gửi thực hiện hệ thống thủy lực.