Máy ủi SD7K

  • Hydro-static Bulldozer SD7K

    Máy ủi thủy tĩnh SD7K

    Đĩa xích treo bán cứng, nâng cao, động cơ điện tử một cấp, hộp số thủy tĩnh và biến thiên liên tục, kết hợp toàn bộ công suất, hệ thống làm mát độc lập điều khiển tự động.