Bộ phận đúc

  • Introduction of Casting Parts Business Development

    Giới thiệu các bộ phận đúc Phát triển kinh doanh

    Đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO9001, có hệ thống quản lý chất lượng hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn ISO9001 về quản lý chất lượng, Có người quản lý chất lượng toàn thời gian, Sản phẩm mới của chương trình xác nhận quy trình, Các quy trình khác nhau với hướng dẫn vận hành và thanh tra toàn thời gian Chất lượng của hồ sơ, hồ sơ đầy đủ, hợp lý và hiệu quả.