Chứng chỉ

certification
certification1

CHỨNG NHẬN SHEHWA

Sở hữu lực lượng phát triển công nghệ mạnh mẽ và trung tâm R&D cấp tỉnh, HBXG là một doanh nghiệp công nghệ cao, cũng là một doanh nghiệp trồng trọt trước đây để phát triển tài sản trí tuệ ở tỉnh Hà Bắc. HBXG nhận được Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) do VTI cấp năm 1998; nhận được chứng chỉ đánh giá lại QMS ISO9001 cho phiên bản 2000 vào năm 2002; đạt chứng chỉ QMS ISO9001-2015 cập nhật phiên bản năm 2017. Sản phẩm của HBXG đạt được nhiều danh hiệu danh dự của nhà nước, tỉnh & bộ ngành cũng như các ngành, v.v., có uy tín và giá trị thương hiệu cao hơn trong ngành máy xây dựng.