Thiết bị băng & tuyết

  • SG400 Snow Groomer

    SG400 Snow Groomer

    Thiết kế tỉ mỉ cho góc của lưỡi cắt với độ bền cao và tác dụng cắt chính xác, cho phép tuyết lăn trong lưỡi cắt giảm lực cản và đạt được hiệu quả tốt nhất cho công việc chải tuyết.