Máy ủi đầm lầy TS160-3

  • Normal Structure Bulldozer TS160-3

    Cấu trúc bình thường Máy ủi TS160-3

    Máy ủi TS160-3 được treo nửa cứng, dẫn động trực tiếp, điều khiển thực hiện thí điểm. Máy ủi loại đường ray được điều khiển bằng thủy lực với ly hợp chính được tăng cường loại dầu, hoạt động liên tục, chuyển số tay đòn, thanh đôi vận hành bằng cơ khí.