Hỗ trợ công nghệ

Trung tâm dịch vụ của HBXG sẽ cung cấp các dịch vụ nhanh chóng cho khách hàng toàn cầu.
Yêu cầu của bạn cho các yêu cầu dịch vụ kỹ thuật sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ.

Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng các phương tiện sau:
Đường dây trực tiếp: +86 13831362571
E-mail: shi_inttrade@vip.163.com
WhatsApp: +86 13831362571
Facebook: +86 13831362571
Skype: smith_shi88

technology
company wechat