Máy ủi đầm lầy SD6K LGP

  • Hydro-static Bulldozer SD6K LGP

    Máy ủi thủy tĩnh SD6K LGP

    Máy ủi SD6KLGP được trang bị động cơ điều khiển điện tử lốp III, bơm thủy lực và mô tơ, ba giai đoạn giảm tốc độ hành tinh, hệ thống làm mát trung tâm 4d, truyền động điều khiển tỷ lệ điện và điều khiển thủy lực thí điểm.